e-Zapytanie o ofertę

Skróty zawarte w ofercie:

P9 – pojemnik kwadratowy o boku długości 9 cm.