Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „GIODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.

Administratorem Państwa danych osobowych są Szkółki Roślin Ozdobnych Ważyńscy.

Zgodnie z nowymi przepisami, uwzględniając potrzebę zachowania kontaktu z Państwem informujemy, że dane przekazane przez Państwa posłużą nam w celu realizacji sprzedaży towaru i wysyłki pod podany adres, skierowania do Państwa treści marketingowych, a także w celu odpowiedzi na ewentualne Państwa pytania oraz weryfikację wiarygodności płatniczej. 

Dla utrzymania kontaktów dane zostaną przechowane bezterminowo.
W naszej bazie przechowujemy:

  • adresy zamieszkania,
  • adresy dostawy towaru,
  • imiona i nazwiska,
  • adresy e-mail,
  • korespondencję mailową,
  • numery telefonów kontaktowych. 

Zgodnie z nowymi przepisami Rozporządzenia ,,RODO”, mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania.

Przysługują Państwu również dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu. 
W przypadku sprzeciwu przetwarzania danych i tym samym zaprzestania ich przetwarzania prosimy o przesłanie takiej informacji drogą mailową.

Podkreślamy, że Państwa dane są u nas bezpiecznie przechowywane.

RODO